Plagiátorství

Celé anebo částečné imitace (kopie) starších prací a prezentací, vydávaných za originální práci, se považují za plagiátorství. Autoři nesmí používat metodu "zkopírovat a vložit", tak aby opublikovali více prací ve více publikacích, ačkoli přidali pouze minimální, anebo žádnou novou informaci/znalost. Autoři, kteří používají významné části vlastních, již publikovaných prací, bez toho, aby poskytli náležité reference, jsou vinní auto-plagiátorstvím. Autoři by se měli snažit vyhnout i jen drobnému plagiátorství tím, že poskytnou náležité reference k použitým dílům a dále tím, že získají potřebná svolení k použití. Pokud bude plagiátorství prokázáno, členové organizačního výboru anebo redakční rady oficiálně kontaktují instituce autorů a jejich grantové agentury s informací o porušení akademické etiky. Navíc bude článek buď veřejně (online) označen jako plagiát a doplněn odkazy na necitované materiály anebo bude z webu stažen. Podrobnější informace o plagiátorství lze nalézt na webu Ústřední knihovny ČVUT.

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media