Přetisky a sdílení

Přetisky a sdílení publikovaného článku.

Článek uveřejněný v AUR může kdokoli dále sdílet, tj. rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu, a to za podmínek licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, tj.:

Uveďte autora – je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.

Neužívejte dílo komerčně – je zakázáno užívat dílo pro komerční účely.

Nezasahujte do díla – pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit (autor však, v souladu s autorským zákonem, má i nadále právo vytvářet adaptace originálního díla).

Žádná další omezení – nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany, které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí. Další podrobnosti viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media