Řešení stížností

Pokud bude vznesena etická námitka, která se týká odevzdaného rukopisu anebo publikovaného článku, editoři AUR zajistí náležité a férové vyšetření. Součástí tohoto procesu může být kontaktování autora anebo jeho instituce, tak aby námitka byla vyjasněna. Pokud bude námitka shledána odůvodněná, budou učiněny další náležité kroky (oprava publikovaného článku, jeho stažení apod.). Každá vznesená námitka anebo neetické chování bude vyšetřeno, i kdyby bylo objeveno léta po opublikování. Pokud budou nalezeny chyby v publikaci, dojde k jejich korekci, případně ke stažení publikace. Editoři mohou odmítnout rukopis i bez recenze, pokud například zjistí, že se jeho obsah netýká zaměření AUR, kvalita rukopisu je nízká, anebo kritéria pro publikaci nejsou dodržena. Co se týče přijímaných a odmítaných článků, editoři nesmí být v konfliktu zájmů.

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media