Program konference

pátek 9. 12. 2022*

09.00 - 10.00 Registrace, společná snídaně
10.00 Zahájení a úvodní slovo
10.15 Představení archivu ČVUT — Kamila Mádrová
10.30 Udržitelný management veřejných prostorů v době inovací v oblasti městské dopravy a moblity — Martin Maštálka
10.45 Udržitelnost architekturního osvětlení UNESCO Praha — Patrik Kučera
11.00 Tlak hl.m. Prahy na obce CHKO Český kras (50 let) — Michael Pondělíček
11.15 Šluknovské podstávkové domy a jejich neregulované změny — Stanislava Šulcová
11.30 Analýza sídel na území Pardubického a Ústeckého kraje — Ludmila Stará
11.45 - 12.30 Oběd
12.45 Urbanistické kontexty plánování výstavby pro wellness — Andrea Vášková
13.00 Řeka - město - industriál: nová veřejná prostranství — Hana Boříková
13.15 Analýza bývalých metalurgických areálů v oblasti Severního Porýní — Edita Sapíková
13.30 Nástroje revitalizací brownfieldů — Jiří Kugl
13.45 - 14.00 Caffee break
14.00 Energy-Ecological Materials for Fire Passive Protection of Steel Structures — Jakub Šejna
14.15 Jak architekti přemýšlejí o kvalitě vnitřního prostředí v budovách? — Kristýna Schulzová
14.30 Provozní energetická náročnost budov — Ondřej Horák
14.45 Přehřívání bytových domů z 19. a počátku 20. st na území České republiky — Martin Stark
15.00 Adaptace dispozic malo-rozponových soustav G57 v Praze — Anna Marie Černá
15.15 Soulad modulární výstavby s principy cirkulárního stavebnictví — Sabina Havránková
15.30 Alternativní formy ubytování a jejich vztah k legislativě — Nikola Puchelová
15.45 Slovo závěrem
16.00 Společenský večer v NTK

 

*změna programu vyhrazena

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media