Publikační etika

Publikační etika, autorská práva

Redakce AUR předpokládá, že:

  • nabídnutý rukopis je originálním dílem, tj. dosud nebyl publikován a ani není současně nabídnut k publikaci jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky);
  • autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis AUR je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu; pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití v AUR před nabídnutím rukopisu AUR;
  • autor/ka nabídnutím rukopisu AUR deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v AUR a respektovat podmínky licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0).
  • Redakce AUR očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány jinde (s výjimkou publikace jakožto součást dizertační či jiné vysokoškolské práce, recenze, anebo přednášky). Redakce AUR předpokládá, že nabídnutý text, včetně názvu a abstraktu, je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.

Chcete se dozvědět něco nového z architektury a trvale udržitelného rozvoje? ANO?

Sledujte nás

AUR konference - Facebook

Za podpory

Katedra architektury - ČVUT Fsv Architektura a stavitelství - K129 - ČVUT Fsv ČVUT v Praze

Kontakty

Místo konání:
ČVUT v Praze
FSv - B169
ukázat na mapě
Ing. arch. Anna Marie Černá
Kontaktní osoba pro účastníky a media